Veilig werken wordt beloond

Veilig werken wordt beloond

Na het werk gezond weer naar huis, dat is het motto bij Windpark Kroningswind. Veilig werken belonen we door elke maand de medewerker in het zonnetje te zetten die het veiligst werkt. Hij ontvangt een oorkonde en VVV-cheque.

Deze maand is dat Johan van den Ouden (H4A). Johan werkt als graafmachine machinist aan het aanleggen van wegen en kraanopstelplaatsen. Veiligheid voor hemzelf, zijn collega’s en de omgeving waarin hij werkt, vindt hij heel belangrijk. Veiligheidsvoorschriften leeft hij dan ook consequent na en hij attendeert zijn collega’s op veiligheidsaspecten. Voor zijn inzet op het gebied van veiligheid wilden wij hem dan ook extra in het zonnetje zetten.