Bijdragen aan Windfonds Goeree-Overflakkee

Kroningswind vindt het belangrijk dat de omgeving mee profiteert van het windpark. Daarom dragen wij straks jaarlijks bij aan Windfonds Goeree-Overflakkee. Van elke opgewekte MWh aan elektriciteit storten wij €0,50 in het windfonds.

Kroningswind doet, een jaar nadat het park operationeel is, een eerste afdracht aan het windfonds. Dit is naar verwachting in 2023. Andere windparken op het eiland zullen mogelijk eerder al bijdragen aan het windfonds. Dit hangt af van hun realisatiedatum.

Het bedrag van de storting wordt in drieën gesplitst:

  • Een gedeelte gaat volgens een overeengekomen verdeelsleutel naar woningen binnen 1 kilometer van Kroningswind en wordt direct, zonder tussenkomst van het Windfonds, door Kroningswind uitgekeerd (Omwonendendfonds).
  • Hetgeen overblijft is beschikbaar voor projecten, die omwonenden en organisaties binnen een straal van 3,5 kilometer van het windpark in kunnen dienen. Zij kunnen twee keer per jaar een aanvraag indienen voor een lokaal duurzaam initiatief. Dit bedrag is een jaar lang beschikbaar (Betrokkenenfonds).
  • Wanneer er binnen het jaar minder aanvragen binnenkomen en er dus geld overblijft, dan wordt de grens van 3,5 kilometer rondom Kroningswind verruimd naar de gemeentegrens (Transitiefonds).

Stichting
Voor het beheer van het windfonds is een stichting opgericht met 3 onafhankelijke bestuursleden. Zij wonen allen op Goeree-Overflakkee. Voorzitter Lieke Struik-Gerris;  ‘Het mooie aan het windfonds is dat, naast dat een deel van de opbrengsten wordt uitgekeerd aan directe omwonenden, iedereen op het eiland, vereniging of enkele burger, een beroep kan doen op dit fonds. Met een leuk project, een goed idee of wat dan ook de leefomgeving op dit mooie eiland nog een beetje mooier te kunnen maken!’. Jaap Nagtegaal (bestuurslid) deelt die mening;  ‘Met de budgetten van het windfonds kan een mooie bijdrage geleverd worden aan de regionale ontwikkeling en dat komt ten gunste van ons mooie eiland.’

Marie Antoinette Westra (bestuurslid) sluit hier graag bij aan, maar vindt het ook belangrijk dat inwoners eenvoudig een aanvraag kunnen doen bij het windfonds. ‘We ontwikkelen daarvoor een website. Daarop staat, naast algemene informatie over het windfonds, vermeld hoe je een aanvraag kunt doen voor je project of idee. Het is een transparante en laagdrempelige aanmeldingsprocedure, zodat het voor iedereen mogelijk is een aanvraag te doen.’

Meer weten over het windfonds?
Half april gaat de website van het windfonds online. Wil je op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen rondom Windfonds Goeree-Overflakkee? Stuur dan een mail naar info@windfonds.go.