Bouwvoorvereidingen van start

De bouwvoorbereidingen voor Windpark Kroningswind zijn inmiddels gestart. Zo is het ketenpark geplaatst, wordt het G-waarde onderzoek uitgevoerd en worden dammen aangelegd om zo de toegangswegen naar de windturbines te kunnen realiseren. 

Ketenpark
Om de bouw goed te kunnen begeleiden, is een ketenpark (site office) aangelegd. Vanuit dit kantoor werken het projectteam van Kroningswind en de aannemers van het project aan de bouw van de 19 windturbines. Het ketenpark staat in het midden van de locatie, aan de Heuvelweg, en vormt zo dus echt het hart van het windpark!

Grondonderzoek
Ook wordt grondonderzoek uitgevoerd voor de parkbekabeling van de windturbines onderling en richting het transformatorstation en de exportkabel naar het landelijk net. Hierdoor worden verschillende eigenschappen van de ondergrond langs het tracé bepaald. Met deze informatie wordt dan bepaald welk soort kabels het beste passen. Deze metingen worden via handmatige en machinale sonderingen en boringen uitgevoerd.

Dammen
De windturbines komen op plaatsen waar nu nog geen toegangswegen zijn. Om windturbines te kunnen bouwen zijn kranen nodig, en die moeten weer op kraanopstelplaatsen staan. Er wordt nu gewerkt aan het aanleggen van dammen waarover de toegangswegen naar de windturbines gerealiseerd worden.

Het ketenpark aan de Heuvelweg is klaar.