De Equator Principles

De Equator Principles is een raamwerk voor risicobeheer ten behoeve van het bepalen, beoordelen en beheren van milieu- en sociale risico’s bij projectfinanciering. Om te concluderen dat Windpark Kroningswind voldoet aan de Equator Principles van juli 2020 (“EPIV juli 2020”) heeft Windpark Kroningswind een Climate Change Risk Assessment (CCRA) en een Human Rights Assessment (HRA) uitgevoerd.
 
De conclusie van de Climate Change Risk Assessment is dat maatregelen om klimaatveranderingsrisico’s te beheersen in dit stadium niet nodig zijn, behalve het bijhouden van een observatiebrief. De risico’s zijn beperkt / laag of worden al vanuit de overheid beheerst.
Voor de Human Rights Assessment kan worden geconcludeerd dat er mensenrechtrisico’s zijn, maar dat deze als een laag risico kunnen worden beschouwd, aangezien deze worden gedekt door specifieke nationale wetten, voorschriften, vergunningen en aannemersverplichtingen en -procedures. De HRA stelt echter vast dat, hoewel de projectregistratie van klachten van belanghebbenden en klachtenmechanismen voor werknemers en belanghebbenden bij de relevante overheidsinstanties aanwezig zijn, het project een schriftelijk klachtenmechanisme moet formaliseren ten behoeve van de bouw- en exploitatiefase van het project.
 
Op basis van de Climate Change Risk Assessment (CCRA) en een Human Rights Assessment (HRA) kan worden geconcludeerd dat Windpark Kroningswind voldoet aan de EPIV van juli 2020 mits het blijft voldoen aan de Nederlandse regelgevend kader voor milieugezondheid, veiligheid en beveiliging.
 
Een uittreksel van de volledige assesment is op aanvraag verkrijgbaar.