Een mooie mijlpaal: laatste deel netkabel is getrokken

We hebben deze week een mooie mijlpaal bereikt in de realisatie van ons windpark. De laatste 1.000 meter kabel van de netkabel is getrokken. Deze kabel verbindt de schakeltuin van het windpark met het hoofdverdeelstation van netbeheerder Stedin. Nu moeten alleen de zogenaamde eindsluitingen nog worden gemaakt, waarmee de kabel op de schakelaars in de schakeltuin wordt aangesloten.

Feitjes van de kabelverbinding:

  • Het totale kabeltrace is meer dan 11,5 km lang.
  • De kabel wordt aangevoerd op haspels van ca. 1.000 meter.
  • Er is zo’n 35 km kabel de grond in gegaan, verdeeld over 3 fasen. Bij elkaar weegt dit zo’n 300.000 kg.
  • De kabel heeft een diameter van ca. 85 mm en heeft een technische benaming van 1×1600 mm2. Dit betekent dat de aluminium kern ca. 43 mm is en verder omgeven is door elektrische isolatie
  • Op het tracé zijn 11 laslocaties gemaakt om de 3 fasen aan elkaar te verbinden met zogenaamde moffen. Het maken van deze moffen is zeer gespecialiseerd werk dat ongeveer een week duurt per laslocatie.
  • Op de route zijn er in totaal 6 gestuurde boringen gedaan om onder andere het kanaal naar Middelharnis over te steken. De langste gestuurde boring was ca. 585 meter lang.

Het werk is uitgevoerd door aannemer Van Vulpen. Die heeft op veel plaatsen door middel van bemaling het grondwater moeten wegpompen uit de kabelsleuf. Uiteraard heeft dit te maken met de natte periode van het jaar, maar ook met de aanlegdiepte van de kabel. Desondanks is het toch gelukt om de kabel volgens planning aan te leggen. Nu moet de kabel getest en onder spanning gebracht worden. Dit staat gepland voor begin maart.