KEMA keurt kabel goed

Vorige week is er weer een mooie mijlpaal bereikt voor Windpark Kroningswind. De kabel die de energie vanaf het windpark afvoert naar het openbare net is met goed gevolg getest door de KEMA.

Deze kabel, of beter 3 kabels voor 3 fasen, bestaat uit twaalf afzonderlijke stukken die door middel van zogenaamde moffen met elkaar verbonden zijn. De verbinding is in zijn geheel ongeveer 12 kilometer lang. De diameter van de aluminium kern van de kabel, waar dus de stroom doorgaat, is ongeveer 43 mm. Daaromheen zit de isolatie met onder andere een aardscherm.

Tijdens de test wordt er een zogenaamde fingerprint van de kabel gemaakt om er zeker van te zijn dat er nergens stroom wegvloeit. Hiervoor wordt eerst de mantel van de kabel getest, waarbij er dus geen stroom mag wegvloeien naar de aarde. Daarna wordt er een spanning van zo’n 90.000 Volt op de kern van de kabel gezet en wordt er weer gekeken of er geen stroom wegvloeit. Beide testen bleken succesvol. Een mooi resultaat voor de technici die de kabels hebben aangebracht in de grond en zeker ook voor de makers van de verbindingen (moffen).