Nieuw bestuur Windfonds Goeree-Overflakkee

In 2020 is het Windfonds Goeree-Overflakkee opgestart. Windfonds Goeree-Overflakkee is bedoeld om omwonenden van windparken financieel mee te laten delen in de inkomsten. Eigenaren van windparken op het eiland die na 2016 gebouwd zijn of worden, dragen jaarlijks € 0,50 / MWH af aan het Windfonds, zo ook Windpark Kroningswind. Bewoners en organisaties kunnen een beroep doen op het fonds voor ondersteuning van projecten.

Nieuw bestuur
Omdat er steeds meer geld ter beschikking is door meerdere operationele windparken en het windfonds succesvol is, is het bestuur uitgebreid. Voor het beheer van het Windfonds is een aparte stichting opgericht met onafhankelijke bestuursleden. De bestuursleden bewaken het doel: aansprekende projecten realiseren met een maatschappelijk meerwaarde, om op die manier omwonenden van het windpark positief te laten meedelen in de productie van duurzame energie. Sinds juni zijn er, naast voorzitter Lieke Struik-Gerris, vier nieuwe bestuursleden actief: Jan Aleman (penningmeester), Karel Raven (algemeen bestuurslid, portefeuille communicatie), Rinus Kroon (algemeen bestuurslid, portefeuille financiën) en Dick Koppenol (secretaris). ‘Met enthousiasme heb ik mij beschikbaar gesteld als bestuurslid van de Stichting Windfonds Goeree-Overflakkee. Ik help graag mee om projecten met een maatschappelijke meerwaarde mogelijk te maken. En ik hoop omwonenden van windparken op ons eiland positief mee te laten delen in de productie van duurzame energie,’ vertelt Dick Koppenol.

3 fondsen
De bijdragen die in het windfonds worden gestort, worden in drieën gesplitst:

  • Bewonersfonds: bewoners die binnen 450-1000m van Windpark Oostflakkee (of één van de andere windparken) wonen, ontvangen jaarlijks een bijdrage gedurende 20 jaar.
  • Betrokkenenfonds: hetgeen overblijft is beschikbaar voor projecten die kunnen worden ingediend door omwonenden en organisaties binnen een straal van 3,5 kilometer van Windpark Oostflakkee (of één van de andere parken). Zij kunnen een aanvraag indienen voor een lokaal duurzaam initiatief. Dit bedrag is een jaar lang beschikbaar.
  • Transitiefonds: wanneer er binnen het jaar minder aanvragen binnenkomen en er dus geld overblijft, wordt de grens van 3,5 kilometer rondom Windpark Oostflakkee (en van de andere windparken) verruimd naar de gemeentegrens van het windpark. Stichtingen, verenigingen, woningbouwcorporaties en maatschappelijke organisaties kunnen een beroep doen op het transitiefonds.

Voorbeeldprojecten
Sinds 2021 kunnen er aanvragen worden ingediend bij het Windfonds. In totaal zijn er tot nu toe 40 aanvragen (21 in 2021 en 19 in 2022) ingediend. Bij elkaar werd er om een bijdrage van € 87.750,- gevraagd. Niet alle aanvragen zijn, op basis van de voorwaarden, toegekend. Er werd voor € 30.500,- bijgedragen aan projecten zoals een aantal insectenhotels, microfoons voor het zangkoor, een waterpomp voor in een speeltuin en de vergroening van schoolpleinen.

Wilt u ook een aanvraag indienen?
Op de website van het windfonds staat aangeven hoe u dit kunt doen.