Een duurzaam initiatief

Samenwerking
tussen landbouw, natuur en wind

Tien agrarische families namen in 2011 het initiatief om een windpark op hun gronden te ontwikkelen. Voor een duurzame toekomst van het eiland en het agrarische bedrijf. Er is voortvarend gewerkt aan een integrale gebiedsontwikkeling Noordrand met als doelen: natuurontwikkeling, agrarische structuurversterking, wonen in de natuur, recreatief medegebruik én windenergie. In samenwerking met onder meer de gemeente Goeree-Overflakkee kreeg het plan voor 19 windturbines, met een maximale hoogte van 150 meter, echt vorm. Kroningswind wordt het grootste windpark van Goeree-Overflakkee. In 2018 heeft TINC het meerderheidsbelang in het windpark overgenomen. Eind Juni 2023 heeft TINC het resterend deel in het Windpark verworven, zij is nu 100% eigenaar van het park.

Kroningswind vindt het belangrijk dat ook de omgeving mee kan doen, daarom draagt het park bij aan Windfonds Goeree-Overflakkee.

19

windturbines

Planning

De bouwvoorbereidingen zijn gestart en te volgen via deze website. Het is de bedoeling dat Windpark Kroningswind eind 2022 operationeel is.

Een duurzaam initiatief

Betrokkenen Kroningswind

Windpark Kroningswind draagt bij aan het opwekken van duurzame energie in de provincie Zuid-Holland.

TINC is een beursgenoteerde investeringsmaatschappij die participeert in bedrijven die actief zijn in het ontwikkelen, realiseren en uitbaten van infrastructuurprojecten en bedrijven. Deze portefeuille genereert kasstromen die over de lange termijn een duurzaam karakter hebben en de basis vormen voor het dividendbeleid van TINC.

Initiatiefnemers Kroningswind; dat zijn de lokale agrariërs uit het gebied. In 2011 hebben zij het initiatief genomen om gezamenlijk een windpark in hun eigen gebied te ontwikkelen. Zij stellen een deel van hun gronden beschikbaar voor het plaatsen van windturbines, zodat landbouw en de ontwikkeling van meer duurzame energie voor het gebied naast elkaar gaan bestaan.