Stand van zaken werkzaamheden

Nu het heien is begonnen, worden de werkzaamheden steeds meer zichtbaar. Bij windturbinelocaties KRW 6 tot en met 10 (zie locatiekaart) is het heiwerk inmiddels zelfs klaar, wordt het beton van de fundaties gestort en is er gestart met het aanleggen van de parkbekabeling. Als we bij turbine 10 klaar zijn, gaan we dezelfde werkzaamheden  uitvoeren op de locaties van windturbines 11 tot en met 19. Dan kunnen we aansluitend, en na het broedseizoen, starten met de fundaties op locaties 1 tot en met 5.

De komende week gaan we ook beginnen met de aanleg van de netkabel aan de Bekadeweg.