Van A naar Beter

De bouw van ons windpark is bijna afgerond. Dit betekent dat er geen verkeershinder in de omgeving meer zal zijn. Alle borden voor omleidingen voor automobilisten en fietsers zijn in het gebied dan ook verwijderd.