Van A naar Beter

De bouw van Windpark Kroningswind is in volle gang. Dat kan op sommige momenten verkeershinder in de omgeving met zich meebrengen. Op deze pagina houden we u op de hoogte van waar welke hinder voorzien wordt. Actuele informatie vindt u ook op onze nieuwspagina

Klik hier om de locatiekaart Windpark Kroningswind te bekijken.

Verwachte (verkeers)hinder

  • Het ketenpark van Kroningswind staat aan de Heuvelweg (zie ook de kaart van de locatie hierboven). Daar is nu bouwverkeer (geen omleidingen).
  • Op alle windturbinelocaties zijn werkzaamheden aan de gang, die het benodigde werkverkeer met zich meebrengen. Er is op de locaties met bebording voor motorverkeer en fietsers aangegeven hoe het verkeer zich moet bewegen. We vragen iedereen zich aan die bebording te houden voor de eigen veiligheid en die van anderen.
  • De Zuiderdiepgorzen zijn vanaf 1 maart 2021 niet toegankelijk voor bezoekers. Ook het fietspad is gedurende de werkzaamheden afgesloten.  Alternatieve routes vindt u op www.natuurmonumenten.nl/routes
  • Vanaf 12 mei tot het einde van de zomer is het tijdelijke fietspad aan de Halsweg en Nieuwendijk op bepaalde momenten van de dag voor korte duur (ongeveer 30 minuten) afgesloten. Dit is nodig om de hijswerkzaamheden door de kranen uit te voeren. Op de momenten dat er geen hijswerkzaamheden bezig zijn, is het fietspad open. Houdt u er rekening mee dat het voor kan komen dat het fietspad dus afgesloten is of wordt als u daar aankomt. De tijden van de afsluitingen zijn helaas niet vooraf aan te geven. Wij zetten het fietspad overigens af op een kruising, zodat u altijd een alternatieve route kunt fietsen om toch daar te komen waar u heen wilt. Onze excuses voor het ongemak.