Van A naar Beter

De bouw van ons windpark zijn bijna afgerond. Dit betekent dat er geen verkeershinder in de omgeving meer zal zijn. Alle borden voor omleidingen zijn in het gebied dan ook verwijderd. Alleen het fietspad aan de Zuiderdiepgorzen is nog afgesloten. Alternatieve routes vindt u op www.natuurmonumenten.nl/routes