Veilig werken wordt beloond

Na het werk gezond weer naar huis, dat is het motto bij Windpark Kroningswind. Veilig werken belonen we door elke maand de medewerker in het zonnetje te zetten die het veiligst werkt. Hij ontvangt een oorkonde en VVV-cheque. Deze maand is dat Luc Riemens (H4A). Luc loopt stage als Engineer. Tijdens zijn stage heeft hij ook een week invulling gegeven aan de functie van Uitvoerder. Luc pakt de veiligheidsvraagstukken goed op, hij doet de juiste dingen en communiceert hierover naar collega’s. Wij waarderen dit, vooral omdat hij stage loopt en nog weinig ervaring heeft met veiligheidsvoorschriften op werklocaties. Voor zijn inzet wilden wij hem dan ook extra in het zonnetje zetten.