Veilig werken wordt beloond

Hij ontvangt een oorkonde en VVV Cadeaubon. Deze maand is dat Edwin van de Giessen (Firma Vroom). Edwin maakt als heimachine machinist onderdeel uit van onze heiploeg. De ploeg werkte netjes en veilig en nieuwsgierige toeschouwers werden van het werkterrein geweerd. Tijdens de heiwerkzaamheden in zeer kwetsbaar gebied zijn door Edwin uitgebreide maatregelen genomen om het milieu te beschermen. Een voorbeeld zijn de speciale zakken om plastic direct in op te bergen, zodat het niet kan wegwaaien. Ook liep hij in het broedseizoen elke dag een ronde op de werklocatie om te bekijken of er nesten werden gebouwd, zodat deze konden worden beschermd tijdens de heiwerkzaamheden. Voor zijn inzet op het gebied van veiligheid zetten wij hem dan ook graag in het zonnetje.