Veilig werken wordt beloond

Na het werk weer gezond naar huis, dat is het motto bij Windpark Kroningswind. Veilig werken belonen we door elke maand de medewerker in het zonnetje te zetten die het veiligst werkt. Hij ontvangt een oorkonde en VVV Cadeaubon. Deze maand is dat Sabri Mustafa (Dogan Betonstaal).

Sabri is als betonvlecht medewerker heel alert op veiligheid. Hij zorgt altijd dat het hijsgebied en het werkgebied eromheen vrij is en blijft van onveilige uitstekende materialen. Binnen zijn team pakt hij hierin een voortrekkersrol op, waardoor iedereen op een veilig manier zijn werk kan doen. Voor zijn inzet op het gebied van veiligheid zetten wij hem dan ook graag in het zonnetje.