Veilig werken wordt beloond

Elke maand zetten wij een medewerker in het zonnetje die zich extra inzet op het gebied van veiligheid. Deze maand is dat Wilco Voorberg (Van Vulpen).¬†Wilco werkt als voorman aan de bekabeling van ons windpark. Voor het leggen van de kabels wordt gegraven. Ondanks dat er nauwkeurig gewerkt wordt, komt er toch soms grond op de wegen terecht. Om slipgevaar zoveel mogelijk te voorkomen, heeft Wilco geregeld dat er een extra veegwagen langs het traject rijdt. Daarnaast heeft hij reflecterende schilden aan de bouwhekken opgehangen, zodat de hekken in deze donkere maanden goed zichtbaar zijn voor de weggebruikers. Maar ook zijn collega’s helpt hij. Hij heeft het waterpeil laten verlagen, zodat zij droge voeten hebben als ze de bekabeling aanleggen in de afgegraven sleuven. Voor zijn inzet op het gebied van Veiligheid heeft hij een oorkonde en VVV Cadeaubon ontvangen.