Veilig werken wordt beloond

Na het werk weer gezond naar huis, dat is het motto bij Windpark Kroningswind. Veilig werken belonen we door elke maand een medewerker in het zonnetje te zetten die het veiligst werkt. Hij ontvangt een oorkonde en VVV Cadeaubon. Deze maand hebben we 2 medewerkers die we belonen voor hun inzet op het gebied van Veiligheid: Rafael Pena Pallas en Jose Manuel Blanco Otero.

Rafael en Jose Manuel werken beide bij Wind1000 als teamleider van de pre-installatie. De één voor de werkzaamheden boven in de turbine en de ander voor beneden. Ze werken samen, bereiden hun werk goed voor, sturen hun teams goed aan en werken georganiseerd. Bij vragen stemmen ze af met de site supervisor. Door dit alles verloopt de pre-installatie rustig en veilig.