Omgeving verduurzamen

Bestuursleden Stichting Windfonds Goeree-Overflakkee i.o. gezocht

Interesse om mee te denken en doen in een windfonds speciaal voor Goeree-Overflakkee? Een windfonds waaraan meerdere windparken bij gaan dragen. Lees dan nu de voorwaarden en solliciteer voor  15 mei. 

Algemeen

Alle windontwikkelaars aangesloten bij de Windgroep Goeree-Overflakkee en Kroningswind BV dragen jaarlijks gedurende 20 jaar een deel van hun inkomsten af aan het Windfonds voor Goeree-Overflakkee. Stichting Windfonds Goeree-Overflakkee wordt de maatschappelijke organisatie die als taak heeft om deze gelden te bestemmen.

Doel Windfonds

Het primaire doel van het Windfonds is aansprekende projecten met een maatschappelijke meerwaarde te helpen realiseren. Omwonenden kunnen een beroep doen op het fonds door een projectaanvraag in te dienen. Het is de taak van het bestuur deze aanvragen te beoordelen en financiële middelen ter beschikking te stellen.

Organisatie en werkwijze

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen. Zij beslist tweemaal per jaar over de toekenning van een financiële bijdrage aan projectaanvragen en legt hierover verantwoording af, zowel publiekelijk als aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit een vertegenwoordiger van de gemeente, van de Windgroep en van Kroningswind B.V. De stichting heeft een kleine organisatie voor het beheren van het Windfonds. Deze organisatie ondersteunt door communicatie, beoordeling van projecten, beheer van de gelden en verantwoording. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijke secretaris vanuit Coöperatie Deltawind.

Profiel

Voor de invulling van de vacatures zijn we op zoek naar kandidaten die woonachtig zijn op Goeree-Overflakkee, maatschappelijk betrokken zijn, en door hun werk of interesses kennis hebben van de duurzame en sociaaleconomische ontwikkeling van ons eiland. Zij moeten onafhankelijk zijn als het gaat om de inning en besteding van de gelden. De zittingsduur is 3 jaar met de mogelijkheid tweemaal herkozen te worden. Wij bieden de bestuursleden een vergoeding van de onkosten.

Heeft u belangstelling?

Dan nodigen wij u graag uit om vóór 15 mei a.s. te reageren. De selectiegesprekken met de Raad van Toezicht vinden plaats tussen 1 en 15 juni 2020, zo nodig middels video. U kunt uw sollicitatie sturen naar windfonds@deltawind.nl. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Monique Sweep via sweep@deltawind.nl 0187-470544 of met Jan Zuidweg van de gemeente Goeree-Overflakkee via j.zuidweg@ggo.nl