Maatschappelijke meerwaarde

Meedoen via het Windfonds

Kroningswind vindt het belangrijk dat de omgeving baat heeft van de windturbines. Daarom draagt Kroningswind straks bij aan Windfonds Goeree-Overflakkee, net als alle windparken op Goeree-Overflakkee. Het windfonds richt zich op verduurzaming.

€ 0,50

per MWh

Wat doet Windfonds Goeree-Overflakkee?

Windfonds Goeree-Overflakkee is bedoeld om omwonenden van windparken financieel mee te laten delen in de inkomsten. Eigenaren van windparken op het eiland die na 2016 gebouwd zijn of worden, dragen jaarlijks af aan het Windfonds. Bewoners en organisaties kunnen een beroep doen op het fonds voor ondersteuning van projecten.

Stichting

Voor het beheer van het Windfonds is een aparte stichting opgericht met onafhankelijke bestuursleden. De bestuursleden wonen op het eiland en bewaken het doel: aansprekende projecten realiseren met een maatschappelijk meerwaarde, om op die manier omwonenden van het windpark positief te laten meedelen in de productie van duurzame energie.

Hoe werkt het?

Als Kroningswind operationeel is (eind 2022), wordt van elke opgewekte MWh aan elektriciteit €0,50 in het Windfonds gestort. In het kalenderjaar na het productiejaar wordt de grootte van het te storten bedrag bepaald en overgemaakt naar het Windfonds. Dit houdt in dat Kroningswind op z’n vroegst in 2023 een eerste storting in het Windfonds kan doen. Het bedrag van de storting wordt in drieën gesplitst:

  • Een gedeelte gaat naar woningen binnen 1 kilometer van Kroningswind.
  • Hetgeen overblijft is beschikbaar voor projecten die kunnen worden ingediend door omwonenden en organisaties binnen een straal van 3,5 kilometer. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een lokaal duurzaam initiatief. Dit bedrag is een jaar lang beschikbaar.
  • Wanneer er binnen het jaar minder aanvragen binnenkomen en er dus geld overblijft, dan wordt de grens van 3,5 kilometer rondom Kroningswind verruimd naar de gemeentegrens.

Aanvragen

Bewoners en organisaties rondom ons windpark kunnen vanaf 2023 via de website van het fonds projecten indienen voor een bijdrage in de financiering. Hoe het werkt, leest u ook op de website.