Windpark Kroningswind broedt op ideeën om natuur niet te storen

Elke dag kun je hem tegenkomen, samen met zijn honden. Van zonsopgang tot zonsondergang, alle maanden dat vogels broeden. Observerend vanuit de auto, dan weer met de honden door het veld. Wat Remco Bavelaar daar doet? Vogels spotten, en wel om een heel belangrijke reden: die vogels een veilige plek garanderen om te broeden. Want nestelen én bouwen op Windpark Kroningswind: die twee gaan niet goed samen.

Bij de ontwikkeling van Kroningswind is er veel aandacht voor de natuur in en rondom het windpark. We vinden het belangrijk dat wat wij doen, past in de omgeving. Daarom is ecoloog Roland-Jan Buijs betrokken bij het hele traject. Hij kijkt met de plannen mee en adviseert over hoe wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden en het draaien van het windpark rekening kunnen houden met de natuur.

Een van de zaken waar we tijdens de bouw bijvoorbeeld mee te maken hebben, is het broedseizoen van de vogels. Vorig jaar hebben we kwetsbare locaties kunnen mijden in het broedseizoen. Nu de windturbines opgebouwd worden, kan dat niet en doorkruizen de werkzaamheden het broedseizoen. Om te voorkomen dat vogelnesten worden verstoord of vernietigd , heeft Roland-Jan een ecologisch werkprotocol opgesteld. Een van de maatregelen uit de werkprotocol is het broedvrij houden van de werkterreinen.

Nog meer soorten
Vogels genoeg in het gebied, weet Remco al. ‘Hier zitten veelal kwikstaarten, kieviten, scholeksters, grauwe ganzen en brandganzen. Dit zijn vogels die veel voorkomen op plekken waar mensen zijn. Als het groen rondom de sloten straks weer gaat groeien, komen daar nog meer soorten vogels bij.’

Rust gegarandeerd
De vogels kunnen van maart (grauwe gans en kievit) tot in september (kleine karekiet)in ons gebied nestelen of zelfs onderdelen van de windturbines gebruiken als broedplaats. Als dat het geval is, ligt de bouw stil. Liever attenderen we die vogel op een plek waar rust gegarandeerd is. En daarvoor komen broedvrijhouders zoals Remco om de hoek kijken. Door van zonsopgang tot zonsondergang zichtbaar aanwezig te zijn in het werkgebied, merken vogels dat Kroningswind geen ideale ‘kraamkamer’ is. Ze zullen op zoek gaan naar rustiger plekken, plekken die er volop zijn in de directe omgeving van de turbines. Zo kan de bouw doorgaan.

Wandelingetje met de honden
Als Remco een vogel met broedplannen spot, is de aanwezigheid met de honden voldoende om de vogel op andere gedachten te brengen. ‘Door met een hond zichtbaar aanwezig te zijn in het gebied en daar te lopen waar de vogels komen, wijkt de vogel uit naar een plekje verder op om te broeden. Een plek in hetzelfde gebied maar waar de hond niet loopt en de vogel in alle rust een nest kan bouwen’, aldus Remco. Volgend jaar, na de bouwactiviteiten, keren de vogels ‘gewoon’ weer terug. Het is een methode die op goedkeuring van Natuurmonumenten kan rekenen.

Dankzij Remco en zijn viervoeters blijven de vogels in het gebied aanwezig, maar gaan ze op een andere plek de eieren uitbroeden. En ondertussen kan er doorgewerkt worden aan het windpark. Het is een duurzame manier om de natuur te vriend te houden, en tegelijkertijd te werken aan een natuurlijke energiebron.