Windpark Kroningswind officieel geopend

Vandaag is Windpark Kroningswind officieel geopend door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman (Goeree-Overflakkee) en Stéphanie Dobbelaere (Investeringsdirecteur Energietransitie bij TINC). Met één druk op de knop zetten zij de laatste van de 19 windturbines aan. Het windpark levert straks voor ongeveer 65.000 huishoudens aan stroom en is het grootste windpark van het eiland.

Windpark Kroningswind
In de Kroningspolder in Melissant staat Windpark Kroningswind. Het windpark is een initiatief van 10 agrarische families uit het gebied. Zij hebben een deel van hun grond beschikbaar gesteld voor het plaatsen van 19 windturbines met een maximale hoogte van 150 meter. Bij elkaar leveren deze turbines per jaar zo’n 80 MW aan elektrisch vermogen op, waarmee zo’n 65.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. Kroningswind is het grootste windpark van Goeree-Overflakkee. In 2019 heeft de beursgenoteerde infrastructuurinvesteerder TINC het meerderheidsbelang in het windpark overgenomen om de realisatie van het windpark te verwezenlijken. TINC is een ervaren investeerder in de energietransitie en is onder meer ook mede-eigenaar van het nabijgelegen windpark Kreekraksluis.

Aandacht voor de natuur
Bij de ontwikkeling van Kroningswind is veel aandacht besteed aan de natuur in en rondom het windpark. “We vinden het belangrijk dat wat wij doen, past in de omgeving. Daarom is er een ecoloog betrokken geweest bij het hele traject. Hij keek met de plannen mee en adviseerde over hoe, bij het uitvoeren van de werkzaamheden en het draaien van het windpark, rekening gehouden kan worden met de natuur”, aldus Stéphanie Dobbelaere (investeringsdirecteur Energietransitie bij TINC).

Een van de resultaten daarvan is het plaatsen van het vogeldetectiesysteem DTBird op de turbines. DTBird is een zelfwerkend systeem voor vogelmonitoring en vogelsterftebeperking. Hiervoor worden op Kroningswind 52 camera’s geplaatst, die de zone voor de rotor van de windturbine in de gaten houden. Zodra een vogel in het zichtveld van de camera komt wordt geanalyseerd welke soort het is, welke vliegrichting deze heeft en wat de afstand tot de rotor is. Op basis van deze informatie wordt de afweging gemaakt of de windturbine kan blijven draaien of dat de turbine stopgezet dient te worden. Zodra de vogel de risicovolle zone weer verlaat, wordt de turbine weer ingeschakeld.
Het vogeldetectiesysteem DTBird wordt sinds 2009 toegepast op windturbines en in 2019 voor het eerst in Nederland. Inmiddels zijn er wereldwijd zo’n 400 systemen geïnstalleerd. In Nederland is Kroningswind het derde windpark dat wordt voorzien van het systeem.

Windfonds Goeree-Overflakkee
Kroningswind vindt het belangrijk dat de omgeving baat heeft bij de windturbines. Daarom draagt het windpark bij aan Windfonds Goeree-Overflakkee. Van elke opgewekte MWh aan elektriciteit stort Kroningswind straks €0,50 in het Windfonds. In het kalenderjaar na het productiejaar wordt de grootte van het te storten bedrag bepaald en overgemaakt naar het Windfonds. Het bedrag van de storting wordt in drieën gesplitst:
• Een gedeelte gaat naar woningen binnen 1 kilometer van Kroningswind.
• Hetgeen overblijft is beschikbaar voor projecten die kunnen worden ingediend door omwonenden en organisaties binnen een straal van 3,5 kilometer. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een lokaal duurzaam initiatief. Dit bedrag is een jaar lang beschikbaar.
• Wanneer er binnen het jaar minder aanvragen binnenkomen en er dus geld overblijft, dan wordt de grens van 3,5 kilometer rondom Kroningswind verruimd naar de gemeentegrens.
Bewoners en organisaties rondom ons windpark kunnen vanaf 2023 via de website van het fonds (www.windfondsgo.nl) projecten indienen voor een bijdrage in de financiering.

Opening
Zo’n 150 genodigden waren vanmiddag getuigen van de officiële opening. Leerlingen van groep 7 van OBS Stellegors (Stellendam) kwamen symbolisch het laatste stukje hoogspanningskabel brengen, waarna burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman (Goeree-Overflakkee) en Stéphanie Dobbelaere (Investeringsdirecteur Energietransitie bij TINC) met één druk op de knop het windpark officieel in werking stelden.

Kroningswind is het laatste windpark voor Goeree-Overflakkee. Ook wethouder Jaap Willem Eijkenduijn (Duurzaamheid) was bij de opening, die voor de gemeente ook een afsluiting is. “Het mooie aan dit park is dat het initiatief kwam van de agrariërs zelf. In de periode daarna hebben heel veel organisaties en partijen meegewerkt en meegedacht”, aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “Het realiseren van een windpark is echt een proces van de lange adem. Deze opening is de bekroning van het verrichte werk in al die jaren.”

Na de openingshandeling was er een gesprek over duurzame energie. Hieraan namen wethouder Jaap Willem Eijkenduijn (Duurzaamheid, gemeente Goeree-Overflakkee), Max Doedens (Jonge Klimaatbeweging) en Klaas Guldie (projectdirecteur Windpark Kroningswind) deel. Onderwerpen waren de uitdagingen die er zijn op het gebied van duurzaamheid (landelijk en op Goeree-Overflakkee) en de manier waarop die aangegaan worden. Na afloop van het gesprek overhandigde Max Doedens de Jonge Klimaatagenda aan de burgemeester, de wethouder, Stéphanie Dobbelaere en Klaas Guldie.

Aftermovie
In onderstaande video kunt u de opening terugzien.