Windturbinedelen geleverd: Hoe is dit geregeld?

We hebben de afgelopen tijd onder andere de 19 funderingen gerealiseerd en de bekabeling aangelegd van het windpark naar het Stedin hoofdverdeelstation in Middelharnis. Al het voorbereidende werk is daarmee uitgevoerd. Binnenkort worden de windturbineonderdelen, zoals de torendelen en rotorbladen, geleverd. Deze leveringen vinden plaats met grote transporten. Hieronder leggen wij uit hoe dit werkt.

Fietsen en wandelen in Kroningspolder

Rondom de bouwlocaties zijn omleidingsroutes aangelegd, zodat er veilig gewerkt kan worden. Veilig voor de medewerkers, maar ook voor de bezoekers van het gebied. Op de website www.kroningswind.nl staat aangegeven welke wegen er zijn afgezet. Tijdens het windturbinetransport worden wegen ook tijdelijk afgezet, bijvoorbeeld voor enkele uren. Dat doen we zodat we veilig het materiaal van de vrachtwagens naar de locaties kunnen verplaatsen. Helaas is vooraf niet aan te geven op welk moment welk deel van de weg tijdelijk wordt afgezet. De aankomsttijden van het transport zijn bijvoorbeeld afhankelijk van het verkeer onderweg. Het kan dus zijn dat u aan komt lopen of fietsen en (een deel van de) weg afgezet is. Onze excuses voor het ongemak en wij hopen op uw begrip.

Transport windturbineonderdelen

De onderdelen van de windturbines worden in delen gebracht. Deze worden op de locatie weer in elkaar gezet. Een deel van het materiaal komt met groot transport. Bij deze transporten zijn altijd twee verkeersbegeleiders aanwezig. Dit transport vindt voornamelijk ’s nachts plaats, zodat er zo min mogelijk verkeershinder is. Het andere deel van het transport vindt overdag plaats. Omdat dit
geen groot transport is, verwachten we hiervan weinig tot geen verkeershinder. Ook deze transporten worden begeleid door een verkeersbegeleider.

Het transport van het materiaal van de windturbines gaat door Melissant de Kroningspolder in.